بسيار سفر بايد... - مجال

وبلاگ مجال؛ محمد تقي خرسندي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كن لوليك
الحجة بن الحسن
صلواتك عليه و علي آبائه
في هذه الساعة
و في كل ساعة
وليا و حافظا
و قائدا و ناصرا
و دليلا و عينا
حتي تسكنه ارضك طوعا
و تمتعه فيها طويلا
برحمتك يا ارحم الراحمينلوگوي وبلاگ من: وبلاگ محمد تقي خرسنديآمار بازديد

محمد  تقي خرسندي

آرشيومطالب وبلاگ


بسم رب المهدي المنتظر

بسيار سفر بايد تا پخته شود خامی
و من امروز پای در مسير يک سفر نهادم. سفری که همگان آن را کفايت کننده از هر سفر ديگری می دانند.
سفر به شهری که پيش از اين، بسياری دلهای خود را روانه آن کردند و بسياری جان ها و من...
و من امروز تن را راهی اين ديار می کنم که شايد دل و جان را با خود ببرد.
رسم بر اين است که ديگران به راهيان اين سفر «التماس دعا» می گويند؛ و فقط راهيان اين سفر می دانند که خود محتاجترين کسانند به دعا.
و رسم بر اين است که راهيان اين سفر از ديگران «
طلب عفو» کنند و من هم بر چنين رسومی پايبند.
پس هم حلالم کنيد و هم دعا؛ حلالم کنيد تا بارم سبک گردد که با اين بار سنگين، قدم برداشتن کاری است بس مشکل و دعايم کنيد که به مقصد برسم. و البته به موقع که صدای «هل من ناصر ينصرني» هنوز به گوش می رسد....

***

می گن: «کل يوم عاشورا و کل ارض کربلا». انگار يه کم سخت شد. اصلا بی خيال....

 

 

 

**********************
لطفا کامنت نا مربوط نذارين.
تو اين چند روز نمی تونم ميل باکسم رو چک کنم. لطفا نه ايميل بزنين و نه افلاين بذارين. فقط دعام کنيد تا اينجوری من هم به ياد شما باشم.

یکشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٢
شما چي مي گين؟
ساعت:٥:٤۸ ‎ب.ظ