تف سربالا و احترام به انسانيت - مجال

وبلاگ مجال؛ محمد تقي خرسندي

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم كن لوليك
الحجة بن الحسن
صلواتك عليه و علي آبائه
في هذه الساعة
و في كل ساعة
وليا و حافظا
و قائدا و ناصرا
و دليلا و عينا
حتي تسكنه ارضك طوعا
و تمتعه فيها طويلا
برحمتك يا ارحم الراحمينلوگوي وبلاگ من: وبلاگ محمد تقي خرسنديآمار بازديد

محمد  تقي خرسندي

آرشيومطالب وبلاگ


بسم رب المهدي المنتظر

اين قاصم شوكة المعتدين

بار اول نيست. شايد آخرين بار هم نباشد. از اين بد تر هم كرده اند. حتي كربلا را شخم زندند تا ان را مزرعه كنند. اما زائرين بيشتر شدند. گفتند بايد دست راست را براي زيارت بدهيد، هر دو دست را دادند.

حمله تانك ها هم بي سابقه نيست. دوازده سال پيش هم اين اتفاق افتاد. شايد از اين هم وحشيانه تر. كشتند و كشتند و كشتند... اما نور ايم چراغ را نمي شود خاموش كرد. اقداماتي كه همچون تف سر بالا، راهي به جز بازگشت بر صورت صاحب خود را ندارد.

يادش به خير. در كربلا و نجف كه بوديم، پسر خاله ام جاي گلوله هاي تانك را بر روي مناره و گنبد حرم به من نشان مي داد. و من در دل فكر مي كردم كه خوشبختانه اين ها، هرچند تلخ، به خاطره ها پيوسته. شايد ان روز هيچ كداممان فكر نمي كرديم كه كمتر از سه ماه بعد اين گلوله ها بار ديگر بر ان گنبد ها آشيانه كنند.

چقدر دلمان خوش بود... چقدر ساده لوح بوديم...

فردا بچه هاي وبلاگ نويس قرار دارند. مي خواهند بگويند كه از دنياي اينترنت هم مي توان سالم بيرون امد و فرياد سر داد. مي خواهند بگويند كه مردابي كه آنها ساختند براي لجن مال كردن ما، نتوانسته ما را داخل خود بكشد كه هيچ، از مرداب، گل هاي زيبايي هم روييده. مي خواهند بگويند كه ايراني، كه شيعه، كه مسلمان، كه انسان نمي تواند در مقابل اين جنايات سكوت كند.

شما هم دعوتيد....

ميدان فردوسي. 10 صبح.

 

اين نامه يك زنداني زن عراقي است كه در زندان ابوغريب نوشته شده. بخوانيد و بدانيد كه چه مي گذرد. عكس ها ان قدر فجيع بود كه نتوانستم در وبلاگم قرار دهم. چنانچه مايل به ديدن عكس ها هستيد، به ادرس هاي پايين  مراجعه كنيد:

بسم الله القاصم الجبارين

اين نامه به مردم عراق ٬ مردم رماديه و فلوجه و به تمامی انسان های دنيا که فضيلت و انسانيت خود را از دست داده اند ٬خطاب می شود .

اين نامه ايست که خواهر شما (نور ) از زندان آمريکايی - صهيونيستی ابوغريب می نويسد . باور کنيد زشتی٬ پليدی ٬بی آبرويی و بی حيثيتی اينجا را نمی توان برايتان شرح داد . نمی دانم اين همه رذالت را چگونه در قالب کلمات ارائه نمايم .

در حاليکه شما در خانه هايتان از انواع نعمت ها بهره برده و با دوستان دور هم جمع شده ايد ٬ ما مورد تجاوز نيرو های وحشی آمريکايی قرار گرفته و گرسنه و تشنه می مانيم . در حالی که شما در بسترتان در خواب خوش فرو می رويد ٬ آمريکاييان ما را تا صبح بيدار نگه ميدارند .

در حاليکه شما لباس می پوشيد ٬ بدن های ما لخت و عريان مانده است . چگونه بيان کنم که ما را اينگونه  جلوی سربازان آمريکايی به نمايش می گذارند ؟

چگونه می توانم اين همه ظلم و ستم و بی حيثيتی را با کلمات بيان کنم ؟

ای برادران ايمانی وقتی می بينم با کاميون ها و خودرو های خود کالاهای آمريکايی را جابجا می کنيد قلبم آتش می گيرد ٬ چون آن کاميون ها و وسايل نقليه متعلق به ملت من است . با چشم گريان و قلب سوزان می گويم ٬خدايا چگونه انسانهای ما حيثيت و شرف خود را به مشتی دلار امريکايی فروخته اند ؟ وقتی به مصيبت ها و آبرو ريزی خود فکر می کنم ٬ اشک چشمانم قطع نمی شود .

برادران ٬ چگونه می توانم شکنجه های وارده بر خود را روی کاغذ بياورم ؟ فقط خدا می داند چه بر سر ما می آورند ؟

برادران ٬ خدا را گواه می گيرم که از بيان مصيبت های وارده بر خود ٬ عاجز بوده و از بيان آنها خجات می کشم . ولی باز هم تا حدی که کلمات قدرت کشش داشته باشند آنها را برايتان خواهم گفت . در حد توان خواهم گفت که امريکاييان چه بی حيثيتی ٬ آزار و اذيت و شکنجه های غير انسانی نسبت به ما اعمال می کنند . اجازه بدهيد بگويم وقتی به ارضای اميال حيوانی آنها تن نداده و خود را تسليم خواست شهوانی آنها نمی کنیم ٬ چگونه ما را در حد مرگ کتک می زنند .

ای رهبران دينی ما ٬ چگونه به خود جرأت می دهيد در مقابل مظالم وارده به ما و آزار و اذيت جنسی ددمنشانه اعمال شده بر ما با پيشانی باز در انظار عمومی ظاهر شويد .

آيا از تضييع شرف و حيثيت خود که پيامبر اکرم ( صلی الله عليه و آله ) آنرا ارزشمند ترين هستی کائنات ذکر کرده است ٬ احساس شرم نمی کنيد ؟

چطور راضی شديد خود و ما را در بازار مکاره آمريکاييان و صهيونيست ها در ازای چند دلار بفروشيد ؟ شرف و آبروی خود را چه زود از دست داديد .

چه زود فراموش کرديد که خداوند متعال ما را به شما به صورت امانت ارائه کرده است . مگر قرار نبود از ما زنان دفاع کرده و به ضايع شدن ناموس ما رضايت ندهيد . چه بلايی سرتان آمد و قولتان کجا رفت . هر روز آمريکاييان در زندان ابو غريب ناموستان را به تباهی می کشانند . از کسانی که اين نامه را ميخوانند درخواست عاجزانه می کنم برای رضای خدا و متوقف کردن جنايات آمريکاييان در زندان ابو غريب قيام نمايند . از شما می خواهم برای متوقف کردن شکنجه های غير انسانی اينجا ٬ فريادتان را بلند کنيد جناياتی که در زندان ابو غريب صورت می گيرد از جناياتی که توسط صهيونيستها نسبت به جوانان و زنان فلسطينی اعمال می گردد٬ گسترده تر است . در آنجا شکنجه فيزيکی انجام می دهند در حالی که در اينجا هروز به ما تجاوز جنسی می کنند و مانند حيوانات وحشی خون آشام به بدن های ما حمله می کنند٬ در مقابل اين همه حملات ددمنشانه در حدی که توان داريم فرياد می زنيم ولی فرياد رسی نيست .

اگر در دلهايتان به اندازه ذره ای انسانيت ٬ شرف و حيثيت باقی است با هم متحد شده و به اين زندان حمله کنيد و ما را از اين مهلکه نجات دهيد .

با تمام سلاح های خود به اين زندان حمله کنيد هم آنها را و هم ما را بکشيد . ما خيلی وقت است راضی به مرگ هستيم . بياييد و اينجا را با خاک يکسان کنيد .

در رحم همه ما نطفه آنها وجود دارد . بسياری از ما حامله بوده و برای رهايی از اين رسوايی راضی به مرگ هستيم .

به تمامی شما التماس می کنم بياييد و ما نجات دهيد . برای اينکه خانواده هايمان و کشورمان بيش از اين بی آبرو نشوند ٬ به استقبال مرگ می رويم . ما را بکشيد . از شما خواهش می کنم برای جلب رضای خدا ٬ آمريکاييان و نطفه آنها را بکشيد . شما را به خدا به فرياد ما برسيد .

 

خواهرتان نور

۸۳/۱/۲۲

عكس هاي تجاوز جنسي فجيع به زندانيان زن عراقي. پيشاپيش از اين كه مجبورم آدرس چنين عكس هايي را در وبلاگم قرار دهم، پوزش مي طلبم. ولي بدانيد چه با زنان مسلمان و شيعه مي كنند. آناني كه آرزوي آمدن آمريكا را مي كنيد:

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow2.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow3.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow4.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow5.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow6.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow7.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow8.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/usa-abuse-iraqi-pow10.jpg

و اين هم برخورد با زندانيان مرد:

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqi-pow1.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqi-pow3.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqis_tortured_60min2-b.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqis_tortured_60min2-c.jpg]

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqis_tortured_60min2-d.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/iraqis_tortured_60min2-n.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/torture2.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/torture3.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/torture4.jpg

http://www.hiiraan.com/htdocs/2004/may/Ghraib/iraqi-pow_files/torture5.jpg

چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
شما چي مي گين؟
ساعت:٩:٢۸ ‎ق.ظ