امام و انقلاب۲

پس از حكم امام، مطبوعات از حالت اعتصاب خود خارج شده و فعاليت خودشون رو از سر گرفتند. امام در 17 دي ماه، در يه سخنراني در جمع دانشجويان و ايراني هاي مقيم خارج از كشور، رئوس درخواست هاي خودش رو مجددا بيان كرد:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

امام خميني در پاريس"مسائلي كه ملت ايران مطرح كرده اند، يك مسائلي است كه هيچ ابهامي در آن نيست. ما هم از همان اول همان مسائلي كه در نهاد ملت است طرح كرديم. هيچ ابهامي در مطالب ما نيست. مطلب ما اين نيست كه شاه بايد برود بيرون مملكت، مطلب ما سقوط شاه است از سلطنت... و مطلب دوم اين است كه رژيم شاهنشاهي يك رژيمي است كه مقبول ملت نيست و از اول هم يك مطلب غلطي بوده. و مطلب ثالث اين است كه ما مي خواهيم يك حكومت عدل بر قوانين اسلام در ايران حكمفرما باشد... خيال نشود كه حالا كه شاه رفته يا بنا دارد برود، يك مطلبي حاصل شده است. تا حالا هيچ مطلبي از ان مطالبي كه ما و ملت ايران مي خواهيم حاصل نشده است...

الان در ايران جاهاي زيادي پايگاه امريكايي است... اگر غرب از ما بخواهد كه نفت بدهيم به او و عوض آن هم پايگاه در ايران درست بكند، يا يك چيزي كه به درد ما نمي خورد در ايران درست كند، يا مضر براي ايران است در ايران درست بكند، ما نفت را اگر به بيابان ها ريختيم، اگر اتش زديم، به آنها نمي دهيم... اگر يك حكومت صحيح پيش بيايد، نفت را مي فروشد و پول مي گيرد خرج مي كند از براي منافع خود ملت. اين فقرا را نجات مي دهد. اين اشخاص كه ضعفا هستند... "

به تدريج و با بالا گرفتن موج انقلاب، توطئه جديدي شكل گرفت. حمله به مردم به بهانه ساواكي بودن، به منظور ايجاد اختلاف در صف انقلابيون. امام كه از اين مطلب مطلع شده بود، بلافاصله در 19 دي پيامي داد و ضمن بيان اين توطئه گفت:

"... مردم مسلمان ايران در مبارزات به حق خود، از اين روش هاي غير انساني استفاده نمي كنند. و موظف شرعي هستند كه به اعلاميه هاي مشتمل بر قتل و غارت و اعلاميه هاي بي امضا به هيچ وجه ترتيب اثر ندهند. و از افرادي كه مي خواهند به خانه هاي مردم تجاوز كنند و آتش سوزي نمايند، جلوگيري كنند كه به نظر مي رسد توطئه اي در دست اجراست كه بايد از ان جلوگيري كنند. ملت شريف ايران در تهران و شهرستانها و قصبات و به راهپيمايي و تظاهرات و اعتصابات خود ادامه دهند تا اين توطئه با رفتن شاه خنثي شود.

بر حضرات علماي اعلام ايران است كه مردم را با اطلاعيه ها بيدار كنند و آنان را به وظايف شرعيه خود آگاه نمايند. مجازات اشخاص جنايتكار و مجرم، بعد از اثبات جنايت با محاكم صالحه است نه با اشخاص متعارف..."

با اوجگيري انقلاب، توطئه هاي مختلف براي سركوبي ان بيشتر مي شد و امام بايد دقت بيشتري در نحوه مبارزات انجام مي داد. اين بود كه امام در 22 دي در پيامي به ملت از تشكيل قريب الوقوع شوراي انقلاب خبر داد و بدين ترتيب گام ديگري به پيروزي انقلاب نزديك شد:

"...1- به موجب حق شرعي و بر اساس راي اكثريت قاطع مردم ايران كه نسبت به اينجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامي ملت، شورايي به نام "شوراي انقلاب اسلامي" مركب از افراد با صلاحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتا تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد. اعضاي اين شورا در اولين فرصت مناسب اعلام خواهند شد. اين شورا موظف به انجام امور معين و مشخصي شده است.  از آن جمله ماموريت دارد تاشرايط تاسيس دولت انتقالي را مورد بررسي ومطالعه قرار داده مقدمات اوليه ان را فراهم سازد. دولت موقت در اولين فرصت كه مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفي و ششروع به كار خواهند نمود. دولت جديد موظف به انجام مراتب زير است:

الف- تشكيل مجلس موسسان از منتخبين مردم به منظور تصويب قانون اساسي جديد جمهوري اسلامي

ب- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس موسسان و قانون اساسي جديد

ج- انتقال قدرت به منتخبين جديد

2- دولت كنوني كه منصوب شاه مخلوع و مجلسين غيرقانوني مي باشد، هرگز مورد قبول مردم نخواهد بود. همكاري با اين دولت غاصب به هر شكل و به هر نحوي شرعا حرام و قانونا جرم است....

درگيري مردم و سربازان3- احتمال اين هست كه شاه خائن كه در حال رفتن است، دست به يك جنايت بزرگتري بزند و ان يك كودتاي نظامي است.... من بر حسب وظيفه الهي و ملي خود به ارتش ايران هشدار مي دهم و از صاحب منصبان و درجه داران مي خواهم كه در صورتي كه چنين توطئه اي در كار باشد شديدا از آن جلوگيري كنند.. اين وظيفه الهي شما ارتش محترم است كه در صورت فرمانبرداري از خائنان بالفطره، پيش خداي تبارك و تعالي مسؤول و در جوامع بشريت محكوم و مورد نفرين نسلهاي آتيه خواهيد بود. بر ملت ايران است كه خود را در مقابل چنين توطئه اي به هر وسيله ممكن جهز كنند... بايد توجه داشته باشند كه چند نفر ارتشي خائن نمي توانند اكثريت اين ارتش را الوده كنند. حساب اين چند نفر ارتشي خونخوار معلوم و از حساب ارتش ايران جداست. اتش از ملت است و ملت از ارتش. با رفتن شاه خائن خللي بر آن وارد نخواهد شد.

4- ملت شريف بايد تا نتيجه نهايي دست از مبارزات پرشور خود برندارند. كه نمي دارند. بايد به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتي كه چماق به دستان و يا مفسدين به آنان حمله كردند، مي توانند از خود فاع كنند اگرچه منتهي به قتل آنان شود..."

توطئه بعدي ايجاد شكاف در بين ارتش و ملت بود. پيام 23 دي امام رو بخونين:

"برادران و دوستان من! ملت عزيز ايران! درهمين ساعت از شخص مطلعي خبري دريافت نمودم كه لازم است شما را مطلع كنم. توطئه اي از خارج كشور و به دست نفع جويان در دست اجراست كه بايد ملت ايران با كمال هوشياري و شجاعت آن را خنثي كنند. مي خواهند به مجرد رفتن شاه، دسته هايي از مزدوران و اشرار را وادار كنند كه به اسم ملت مسلمان حمله به ارتش و سربازها و شهرباني ها و ديگر موسسات دولتي و نظامي بكنند. تا... به عنوان دفاع انان را به قتل عام مردم بي دفاع وادار نمايند...

من به ملت شريف و جميع جناح هاي قواي نظامي و انتظامي، به حكم تكليف الهي و ملي، هشدار  مي دهم كه: با بيداري و شجاعت اخلاقي، يكي ديگر از آخرين توطئه ها را خنثي كنيد. مردم موظفند به نيروهاي انتظامي و ارتش با برادري و مهرباني رفتار كنند و اگر اشراري قصد حمله به آنان را داشتند از برادران خود دفاع كنند. ارتش و ساير نيروهاي انتظامي موظفند كه با ملت به طور برادري رفتار كنند و اگر اشرار به انها حمله كردند، بدانند كه اين ملت نيست. بلكه اين عمال اجانب و نفع طلبان است كه مي خواهند فساد كنند.

برادران عزيز و شجاع من بدانند كه با رفتن شاه پيروزي نهايي حاصل نشده است. متانت را از دست ندهند و با هوشياري به مسائل روز و توطئه ها بنگرند..."

بله. اينجوري شد كه ارتش شد برادر ملت. به تدريج تمام حكومت هاي غربي هم باورشون شد كه ايران در حال تغييره. امام تقريبا هر روز مصاحبه و سخنراني داشت و در تمام سخنراني ها بر غيرقانوني بودن شاه و دولت و مجلسين تاكيد مي كرد و مرتب از حمايت آمريكا از شاه و جنايات آمريكا صحبت مي كرد. ديگه حضور شاه در ايران مفيد فايده نبود و خطر هر لحظه شاه رو تهديد مي كرد. آمريكا تلويحا با خروج شاه از ايران موافقت كرد تا شايد با امتياز دادن به مردم، اونا رو ساكت كنه و بتونه با استفاده از قول هاي دولت بختيار، بازهم وضعيت رو به حالت عادي برگردونه يا حداقل از سرعت مردم كم كنه. از طرفي شيوه رفتاري امام به گونه اي بود كه بيشترين فشار به شاه و كمترين فشار ممكن به مردم بياد. لذا يكي ديگه از راه هاي خنثي كردن تظاهرات مردم، افزايش فشار بر اونها بود. تو اين شرايطه كه مي شه به اهميت هشدارهاي نه گانه امام در پيام 25 دي (به مناسبت اربعين) پي برد:

"...1- از قرار اطلاع مامورين دولت، شبها گندم انبارها و سيلوها را با كاميون مي برند و مي خواهند قحطي مصنوعي به وجود آورند. وظيفه حتمي مردم تهران و شهرستان هاست كه از اين عمل شديدا جلوگيري كنند و عده اي از معتمدين را به نظارت بگمارند كه اين عمل غير انساني دولت را خنثي كنند. غفلت از اين امر مسؤوليت شرعي دارد.

مجسمه آزادي آمريكا2- از قرار اطلاع دولت آمريكا در صدد است كه اسلحه و مهماتي را كه در ايران است و در مقابل نفت به مردم ايران تحميل كرده است، يا به سرقت ببرد (اگر تا كنون نبرده باشد، چنانچه بعضي از خبرگزاري ها افشا كرده ند) و يا منفجر كند. بر افسران و درجه داران ارتش و ساير نيروهاي سه گانه است كه از ان جلوگيري كنند و بر ملت است كه با ارتش دراين امر همكاري كنند و نگذارند بيش از اين مال ملت را نابود و يا چپاول كنند. افسران محترم بدانند كه مسامحه در اين امر خيانت به كشور و اسلام است.

3- كشاورزان محترم همت كنند... ممكن است مفسدين قحطي مصنوعي ايجاد كرده و كشور را در مضيقه قرار دهند.

4- بانك هاي اسلامي به كشاورزان به منظور ادامه كشاورزي قرض الحسنه بدهند...

5- به جميع بانك هاي خارجي كشور اعلام مي شود كه سپرده شاه و... از آن ملت است كه اينان اختلاس نموده و از كشور خارج كرده اند... بانك ها اين وجوه سپرده شده را نبايد به انها تحويل دهند كه به زودي مقامات صالحه عليه آنان اقامه دعوي خواهند كرد.

6- به وكلاي غيرقانوني مجلسين اخطار مي شود كه از رفتن به مجلسين احتراز كنند و در صورت تخلف مورد مواخذه ملت شريف قرار خواهند گرفت.

7- از دانشگاهيان محترم انتظار دارم... به شعارهاي ضد رژيم فاسد و تظاهرات عليه دولت غاصب و شاه و عليه شوراي غيرقانوني سلطنتي ادامه دهند و استاداني را كه با دستگاه ظلم و اختناق رابطه دارند يا طرفدار رژيم فاسد هستند، نپذيرند.

8- به كساني كه در شوراي سلطنتي غيرقانوني به عنوان عضويت داخل شده اند اخطار مي كنم كه اين عمل غيرقانوني و دخالت آنان در مقدرات كشور جرم است و بي درنگ از اين شورا كناره گيري كرده و در صورت تخلف مسؤول پيشامدها هستند.

9- اعضاي شوراي انقلاب اسلامي داخل كشور هستند و به زودي معرفي خواهند شد. "

نمي دونم شما هم توجه كردين يا نه. آدم فكر مي كنه امام تو ايران و در راس همه كارها بوده كه اينجوري دستور مي داده و جالب تر اين كه به اين دستورات هم عمل مي شده. شايد خود شاه هم نمي تونست اينقدر محكم دستور بده. شايد براي همين هم بود كه شاه بايد از كشور خارج مي شد. به هر حال اين اتفاق در 26 دي ماه افتاد و موج شادي سراسر ايران رو گرفت. شايد اين از معدود روزهاي شاد ايران در سالهاي پيش از انقلاب بود. بلافاصله پس از خروج شاه امام پيام كوتاه و بسيار مهمي داد. پيامي كه در يك مساله منحصر به فرد در حضور بيش از 500 خبرنگار خوانده شد:

بازگشت امام به ايران"الف- خروج شاه از ايران اولين مرحله پايان يافتن سلطه جنايت بار پنجاه ساله رژيم پهلو مي باشد. كه به دنبال مبارزات قهرمانانه ملت ايران صورت گرفته است. من اين پيروزي مرحله اي را به ملت تبريك مي گويم و بيانيه اي خطاب به ملت صادر خواهم كرد.

ب- ما به زودي دولت موقت انتقالي را براي اجراي اننتخابات مجلس موسسان و تصويب قانون اساسي جديد معرفي مي كنيم.

ج- بازگشت من به ايران دراولين فرصت مناسب انجام خواهد شد."

و بند جيم، بهترين قسمت پيام امام و بزرگترين مژده براي مردم ايران بود. و از اون روز بود كه مردم اميدشون بيشتر شد و مبارزات، قويتر. اما شايد خوش بين ترين افراد هم فكر نمي كردند كه تا پيروزي كمتر از 1 ماه فاصله داشته باشند.

خروج شاه به معني برگزاري يك جلسه قابل پيش بيني هم بود. يك مصاحبه مطبوعاتي از بسياري از خبرگزاري ها با امام كه حالا ديگه پيروزيش براي خيلي ها با واقعيت فاصله زيادي نداشت. بد نيست نگاه كوتاهي هم به اين مصاحبه بندازيم:

"اولين قدم سياسي حضرت آيت الله بعد از خروج شاه چيست؟

خروج شاه اولين مرحله پيروزي ماست. و ما مشكلات زيادي در پيش داريم. و ملت ما بايد بداند كه جرد رفتن شاه پيروزي نيست. بلكه طليعه پيروزي است. و البته اين طليعه را من به ملت ايران تبريك عرض مي كنم. و بايد توجه داشته باشند كه همان طوري كه طليعه پيروزي است، طليعه خلع سلطه اجانب است. و اين تبريك بيشتر از تبريك رفتن شاه است...

آيا حضرت آيت الله تصور نمي فرمايند كه اگر با دولت بختيار همكاري نفرمايند احتمال يك ديكتاتوري نظامي و خونريزي هاي جديد خواهد بود؟

ديكتاتوري نظامي وقتش گذشت... ملت ايران ديگر آن ملت سابق نيست و تبليغات سوء اثر خود را از دست داده است بايد ملت راه خودش را ادامه دهد تا به انچه كه مي خواهد برسد و آن قطع ديكتاتوري است و ايجاد يك مملكت آزاد... ان شائ الله در آينده بسيار نزديك اين ارزو تحقق پدا مي كند و ما دولت را به همين زودي معرفي خواهيم كرد.

موقعيت و نقش زنان در دولت آينده شما چگونه خواهد بود؟

موقعيت يك انسان صحيح و يك شخصيت آزاد. بر خلاف اين زمان ها كه بر ما گذشت كه نه زنهايمان آزاد بودند و نه مردانمان... ولي اگر چنانچه بخواهند كارهاي خلاف عفت بكنند و يا خلاف مصلحت مملكت بكنند، البته از آنا جلوگيري خواهد شد."

پيامي كه امام قول اون رو داده بود فرداي فرار شاه صادر شد:

"فرار محمد رضا پهلوي را كه طليعه پيروزي ملت و سرلوحه سعادت و دست يافتن به آزادي و استقلال است به شما ملت فداكار تبريك عرض مي كنم. شما ملت شجاع و ثابت قدم به ملت هاي مظلوم ثابت كرديد كه با فداكاري و استقامت مي توان بر مشكلات، هر چه باشد غلبه كرد...

پيوستن مردم و ارتش1- بر جوانان غيور در سراسر كشور لازم است كه براي حفظ نظم، با آن دسته از قواي انتظامي كه اكنون به آغوش ملت بازگشته اند با تمام نيرو همكاري كنند و با كمال قدرت و جديت نگذارند كه بدخواهان و منحرفين، آشوب و ناامني ايجاد كنند.

2- به تظاهرات و شعارهاي پرشور عليه رژيم سلطنتي و دولت غاصب ادامه دهند و اگر منحرفين و مخالفين اسلام بخواهند اخلالي به وجود آورند و نظم را به هم زنند، از آنان جلوگيري كنند... من از جميع اشخاصي كه انحرافي داشته اند و يا گرايش به بعضي از مكتب هاي انحرافي داشته اند، تقاضا دارم كه به آغوش اسلام كه ضامن سعادت آنان است برگردند كه ما برادرانه آنها را مي پذيريم...

3- دولت موقت براي تهيه مقدمات انتخابات مجلس موسسان بزودي معرفي مي شود و به كار مشغول خواهند شد. وزارتخانه ها موظفند كه آنان را پذيرفته و با آنان همكاري صميمانه كنند. اينجانب به صلاح وزراي غيرقانوني مي دانم كه بركناري خود را اعلام كنند و خود را در مسير ملت قرار دهند.

4- به جميع نيروهاي انتظامي و... توصيه مي كنم كه دست از حمايت محمد رضا پهلوي – كه مخلوع است و به كشور برنمي گردد و در خارج نيز بانفرت مردم مواجه است – بردارند و به ملت بپيوندند كه صلاح دنيا و دين انان در آن است.

اينجانب از همه طبقات خصوصا حضرات علماي اعلام در اين مواقع حساس تشكر مي كنم.... و وحدت كلمه را براي هميشه، خصوصا تا برانداختن رژيم شاهنشاهي و استقرار حكومت جمهوري اسلام اميدوارم."

ديگر عملا ايران با فرمان هاي امام مي چرخيد...

اين مطلب ان شاء الله ادامه خواهد داشت.

/ 2 نظر / 11 بازدید
aziz

سلام جمع کن برو بابا! با این وبلاگت .... وبلاگ فقط ؛سلدوز؛

اميدوار

کيهان تاريخ انقلاب را هم منحرف کرده ..متاسفم که منبع خبرگيری شما کيهان بوده و است ..!!!خوب است بقيه روايتها را از منابع ديگر هم ميشنيديم يا لااقل الان بشنويم. شايد اگر تاريخ جهان را بيشتر مطالعه کنيد بهتر به اين نتیجه برسيد که: ديکتاتورها و ديکتاتورسازها هميشه دوست داشتند از منابع اطلاعاتی خودی و موافق بشنوند. راستی پيامبر اول خواندن را شروع کرد يا نوشتن؟ جه راحتند کسانی که نمی خوانند و نمی دانند..