شهر سوخته

دست نوشته زير از شهر سوخته كشف شده:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

"منت خداي را عز و جل كه نماينده را آفريد و به او شاخ نداد. كه خدا عادل تر از آن است كه دو بلا را به يك جا بر سر ملتي فرود اورد. هر نماينده اي كه به مجلس رود، مثر به حيات است و چون خارج شود، مفرح ذات. پس بر هر نماينده اي دو بلاست و بر هر بلايي توكلي لازم.

عقل را به نماينده داد براي استفاده دائم و قدرت او را چند چندان كرد، مگر كه خدمتي بكند و نقمتي ببُرد. براي او زندگي اي درست كرد سراسر عبرت و دمادم حكمت:

چون ديده به جهان بگشود، به پلك زدني، فغان سر داد كه: "چرا مرا ز بند ناف خويش گسستيد كه در بستر خويش غنوده بودم و خلق از دستم آسوده". شش ماهه بود كه تذكر آيين نامه اي همي داد كه: " بغل!" و به هشت نرسيده چنگ ودندان به باقي نشان.

يك سال را كه پايان برد، براي آزادي بيان لب به سخن بگشود و از همان زمان بار سخن گفتن به ديگر كس نداد.

در 14 ماهگي، چون خبر از قطع شدن شير بشنيد، دست به روزه پستانكي زد و اينگونه بود كه تا دو سالگي هم از مام خويش تغذيه كردي و ديگران را ياراي مخالفت با وي نبود. و چون بيش بر اين كار اصرار ورزيد، ديگران را به ستوه آورد كه: "خودتو لوس نكن بچه!"

اما وي از پاي ننشستي و به هر روز بازي تازه اي درآوردي. در سه سالگي چنان از عروسك هاي خويش سخن گفتي كه عالمان را متحير نمودي و غافلان را متغير.

چون به مدرسه در آمدي، هيچ كودكي را ز دستش آسايش نيافتي و از همان روز دارو دسته اي براي خود به هم زدي و حق خويش از ديگران بگرفتي و حق ديگران را هم . و اينگونه بار و بنديل خويش بستي.

چنين گذران دوران نمودي تا پاي به دانشگاه بنهاد و دانشگاه را به قدوم خود مزين نمود...."

از اين جا به بعد متن قابل خوندن نبود. بايد كمي صبر كنيد تا بتونم بخونم. اگه كسي از باقيش خبر داره، كمك كنه كه تمومش كنم. و اما بقيه ماجرا:

"...چون قدم به دانشگاه نهاد، به نخست روز، جماعتي بديد مجموع در نقطه اي و فردي بر فراز، كه سخت فرياد كشيدي و ناسزا نثار اين و آن كردي كه: "اين چه وضعشه؟" پس با خويشتن خويش بگفت: "مرا چه از اين كم؟" چنين بود كه هم پيالگاني يافت و چون القاب، بيش دانستي، في الفور شد نمودي و مريدان، بيشتر يافتي.

گاه انتخابات رسيد و او در ميان همانان قدم به مجلس نهاد و نام نماينده بر خويش بگرفت.

چون به كجلس در آمد، همان كردي كه پيش تر در عمر خويش كردي... مرتب در پي بند ناف بودي جستجوي غذايي بي كلاف. شيرها مكيدي بي ان كه قطره اي از آن چكيدي. هيچ كس را اجازت دست درازي به هيچ ندادي. چه؛ همه براي خويش خواستي و هم مسلكان خويش.

و اينگونه بود كه خلق او را با سلفانش يكي بدانستند و اطرافش چون پيشين نمايندگان، همه تهي گشت.

وي كه اوضاع را بدين حال بديد، سخت برآشقت و فرياد برآورد:

چو من، سر نباشم، سر من مباد //// دگر هيچ شهري پس از من مباد

چنان سوزمش ز آتش بيكران //// كه ديگر نماند ز شهرم نشان

اين بگفت و مشعلي برگرفت و با ديگر مغضوبين، شهر به آتش كشيد و آنچه در ان بود بسوخت...."

و اينچنين شهري ماند سوخته و مردمي آواره. دگر همگان بنشستند و دست بر دست نهادند و سر بر زانو. كس را نه ياراي برخاستن بود و نه تصميم توانستن. به ناگاه فردي برخاست و فرياد برآورد:

چو شهرم نباشد، تن من مباد //// بسازم من آن را دوباره به داد

نگاه هاي عاقل اندر سفيه بر سرش باريدن گرفت كه: "ديگر آن شهر را چگونه مي توان يافتن؟" مرد گفت:

چنان سازمش باز شهرم زپي //// كه ديگر نباشد چو شهرم به كي

باز همه بنشستند. نگاه ها را نياز به سخن نبود. مرد بانگ برآورد:

بگردانم آباد شهرم چنان //// كه ديگر نباشد ز آتش، نشان

به ياران دهيم دست در دست هم //// بمش را به زير و ز زيرش به بم

و اينچنين بود كه مردم برخاستند.....

/ 26 نظر / 9 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مریم

عبدالکريم سروش: اين گوسفند اسفندي که نه ذبحش شرعي است نه گوشتش حلال، چه جاي خوردن دارد؟

مریم

مصاحبه روزنامه يوميورى ژاپن با آيت‏اللّه منتظرى :ساختار كنونى كاملاً مخالف وعده‏هاى داده شده است، فقيه از آن جهت كه فقيه است به مناسبت حكم و موضوع بايد به كار فقهيش بپردازد او بايد ناظر باشد تا مجريان مطابق شرع حركت كنند و قوانين خلاف شرع تصويب و اجرا نشود.آنچه از آن گريزان بوديم توسط همين شوراى نگهبان در حال انجام است. مردم نيازى به معرفى و حركات قيم‏مآبانه آقايان ندارند مردم هر شهرى خودشان بهتر افراد را مى‏شناسند. مردمى كه متدين‏اند هيچ‏گاه، بى‏دين‏ها و افراد فاسد را براى نمايندگى انتخاب نخواهند كرد. صَرف بودجه‏هاى هنگفت توسط دفاتر نظارت در بيش از 300 شهر كه با هدف پرونده‏سازى صورت گرفته، نوعى زورگويى بوده و بر خلاف آزادى است كه مورد خواست مردم است.

Mahsa

مجلس انتصابي هفتم به معدود كساني كه هنوز به دمكراسي مذهبي مي انديشند نشان خواهد داد كه دمكراسي با ولايت فقيه و شوراي نگهبان انتصابي جمع نمي شود.

Mahsa

در انتخابات خرداد ۷۶ - يکي از شهرهاي لرستان ۱۳۰٪ به ناطق نوري راي داده بودند.!!! فرمانده قرارگاه غرب سپاه در تهران و معاونش - صدر ليست جناح راست هستند و احتمالا راي هم خواهند آورد. نظام ظاهرا مسئله اي دارد که او را واداشته نظاميان پشت پرده را به عرصه بياورد - بازيگران بين المللي ايران را محاصره کرده اند از ۵ طرف - بدون آنکه پرده پوشي کنند صريحا از تغيير رژيم مي گويند - خوب اين مسلما نظام را در لاک دفاعي فرو مي برد. نتيجه انتخابات از حيث ميزان شرکت برايشان مهم هست تمام تلاششان ر اخواهند کرد تا مشارکت را بالاي ۵۰٪ جلوه دهند - به نظر من همين کار را مي کنند - به ياد داشته باشيد که نتيجه راي گيري را وزارت کشور بدون صلاحديد شوراي عالي امنيت ملي اعلام نخواهد کرد - لذا رقمي که در اختيار جرايد قرار مي گيرد معمولا صلاحديد شوراي امنيت ملي است و نه عددي که از دل صندوقها بيرون آمده.

Mahsa

تا زماني كه روحانيون داراي حقوق ويژه اي در سياست هستند، به هيچ مرجعي پاسخ نمي دهند و خود واضع و مفسر و مجري و اعمال كنندهء قانونند و اگر در جايي با همين قوانين نتوانستند مخالفان را ساكت كنند نيروي غير رسمي و آمادهء مافيا – انصار حزب الله - را به صحنه مي آورند. حكومت ديني دقيقا به معني همان چيزهايي است كه از كوزهء جمهوري اسلامي به بيرون تراويده است: نظارت استصوابي، انصار حزب الله، گزينش ايدئولوژيك در استخدامها، بازرسيهاي شبانه، جدايي زن و مرد در حوزهء عمومي، تحميل سبك زندگي روحانيت بر همگان، سانسور شديد هر گونه توليد فرهنگي، دولتي كردن رسانه هاي الكترونيك، امتيازات ويژه براي كاست حكومتي و نقض هر روزهء حقوق مدني، اساسي و بشر شهروندان ايراني. ظرفيت اصلاح پذيري اين حكومت نيز در همان حدي است كه شوراي نگهبان با مصوبات مجلس ششم برخورد كرد: رد بدون استثناي مصوبات مربوط به محدود و پاسخگو كردن حاكمان و استيفاي حقوق شهروندان.

Mahsa

ادامه شعر... اگر بر سر هفت دعوا شده.. همين بهر مردم معما شده/ که اينها که خوردند با همدگر.. چرا جفتک انداختند اين سفر/ مگر رفته بالا مزاياي نفت.. که گشته گران انتخابات هفت؟/ شما اي رضازاده هشيار باش.. براي خودت وزنه بردار باش/ بگو نامزدها رعايت کنند.. ز هر قهرماني حمايت کنند/ وليکن بکش از سياست کنار.. به تعبير ديگر درش را بذار/ نه اين حرفها هست در حد تو.. نه در حد جد و پدرجد تو/ مزن اندرين باب زور زياد.. که چون خاتمي فتق ات افتد به باد/ بجنبد اگر ملت ما ز جاي.. بکن با همه شيخ ها باي باي/ وگر ملت ما نجنبد به خويش.. تو هم زود عمامه بگذار و ريش/ پس آنگه چه آيد وطن بر سرش؟.. پرنس چارلز ميداند و مادرش/

Mahsa

رضازاده قهرمان وزنه برداري جهان: برخي کشورها قصد دارند حضور مردم را در انتخابات کمرنگ کنند، ايرنا...وى در پايان از نامزدهايي که به مجلس راه خواهند يافت ، خواست با ارائه و تصويب طرحي در مجلس شوراى اسلامي ، حمايت از قهرمانان را قانوني کنند!!! به ملت کسي رهنمون داده است.. که اسمش حسين رضازاده است/ حسين رضازادهَ زورمند.. به اين ملت بينوا داده پند/ اضافه صدوپنج کيلوگرم.. پرس کرده اين پهلوان لاجرم/ از آنسوي اگر خوب هالتر زده.. از اينسوي چون خاتمي زر زده/ يکي گفت با او کجا ميروي؟.. برو هالترت را بزن اي قوي/ درستي درين هفتمين انتخاب.. مجوئي که خود نيز گردي خراب/ نه پندار شش تاي قبليش نيز.. همي بود بي حقه و تر تميز/ نگه کن که دوران ماقبل هفت.. چگونه به ماتحت مردم برفت/

Mahsa

- يک نسل از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران - آرمين و ميردامادي - مي رود تا نسل ديگري جايگزين شود. ( سروري و فدائي - ۱) ، سرزميني که ۲۵ سال زير چکمه نظاميان و نظاميان سابق لرزيده است يکباره به گفته محمد علي ابطحي - « سياه پوش مرگ جمهوريت مي شود » جمهوريتي که نبود. پيکر حريرپوش خاتمي که از ميان خيزد - شمشيرها نمايان خواهد شد- ديگر گفتن ندارد. خاتمي حجاب بود. مي برد در تمام اين سالها اطلاعات سپاه و مي بست و مي آويخت - سفير تعيين مي کرد و وزارت قسمت مي نمود - سيد ما مي خنديد که :« هيچ روزنامه نگاري در زندان نيست و سخن از تغيير قانون اساسي خيانت است »ميزان کلاشينکف است که دوباره عريان مي شود بر صحنه. پرويز سروري که بيايد - نعمت حکيم سوري حکمران خيابانها خواهد شد و چه از اين بهتر. جهان جهاني شده - همسايه ماست حالا از ۵ طرف !

Mahsa

با انصراف ‌٧٢ نفر ديگر، تعداد داوطلبان انصراف دهنده از نامزدي نمايندگي مجلس هفتم در سراسر كشور تا پايان روز گذشته (يكشنبه) به ‌٦٧٩ نفر رسيد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، از اين تعداد ‌٦٢١ نفر مرد ( ‌٤٥/٩١ درصد) و ‌٥٨ نفر زن (‌٥٤/٨ درصد) هستند. بر اساس اين خبر در استان‌هاي فارس، تهران، خراسان، اصفهان و خوزستان بيشترين تعداد داوطلبان انصراف دهنده ثبت شده است. در اين استانها تا روز گذشته به ترتيب ‌٧٣، ‌٦٨، ‌٦٥، ‌٥٩ و ‌٥٢ داوطلب انصراف داده‌اند.

Mahsa

به گزارش سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ”دكتر علي اكبر صنعتي” مدير عامل شركت مخابرات ايران، در ميزگردي خبري كه با حضور خبرنگاران ايسنا و ايرنا در خصوص پروژه‌ي سيم‌كارت اعتباري برگزار شد، اظهار داشت: علي‌رغم تمامي مشكلاتي كه براي شروع پروژه‌ي سيم كارت اعتباري و فعاليت بخش خصوصي وجود داشت، اين پروژه وارد مرحله‌ي اجرايي شد. اين مشكلات نيز به دليل قانونمند نبودن خصوصي سازي در كشور است.به عبارتي اگر چه بخش‌هايي از دستگاه‌ها، قوانين مجلس را دريافت كرده‌اند، اما كل جامعه‌ و فرهنگ آن در كشور بايد آماده شود. وي، افزود: تلاش بيش از 2 سال گذشته ما براي اين كه بتوانيم پروژه‌ي مشاركتي را در كشورمان سامان دهيم، خوشبختانه به بار نشست و در 20 بهمن ماه قرارداد مشاركتي ميان شركت مخابرات ايران و شركت تعاوني مجتمع صنعتي رفسنجان!!!!!!!!!! به امضاء رسيد. يكي از آرزوهايي ديرينه‌ي ما با عقد اين قرارداد تحقق يافت و اميدواريم با همكاري مشترك شركت مخابرات و مجتمع صنعتي رفسنجان، در آينده‌اي نزديك شاهد شروع بهره‌برداري از اين پروژه باشيم.